Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OBUDOWYDLAELEKTRONIKI.PL

z dnia 24 grudnia 2014 r.

Adres sklepu:

http://www.obudowydlaelektroniki.pl/

Adres do korspondecji tradycyjnej i dane firmy:

Zakład Mechaniki Jakubowski z siedzibą w Łodzi 91-222, ul. Szczecińska 27, NIP 9471056453, REGON 473226433

  • §1 Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin reguluje warunki zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego umów sprzedaży.

2.Sklep internetowy obudowydlaelektroniki.pl oświadcza, że wszytskie pokazane przedmioty są przedmiotami poglądowymi i wykonywam się na specjalne zamówienie.

 

  • §2 Składanie zamówień

1.Klient może zamówić towar poprzez wysłanie wiadomości e mial lub telefonicznie.

2.Możliwe jest dokonywanie zakupów bezpośrednio przez sklep internetowy logując się na stronie, po wcześniejszym uzgodnieniu warunków zamówienia.

  • §3 Płatność

1.Warunki płatności zostają określone osobno dla każdego klienta przed złożeniem zamówienia.

  • §4Wysyłka i odbiór towarów

1.Warunki wysyłki zostają określone osobno dla każdego klienta przed złożeniem zamówienia.

  • §5Prawo do odstąpienia od umowy

1.Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie przez Klienta zamówionego towaru. Z zastrzeżeniem, że nie jest to towar na specjalne zamówienie.

2.Zwracany towar powinien, powinien być kompletny. Towar powinien być zwracany w opakowaniu, w którym został doręczony do Klienta. Jeśli nie jest to możliwe, należy tak zabezpieczyć przesyłkę zwrotną, aby nie uległa zniszczeniu w transporcie.

3.Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4.Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

5.W ciągu 14 dni od złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwracane są otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep. Zwrot dokonywany jest na wskazany przez niego rachunek bankowy.

6.Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu osobą fizyczną – konsumentem, pod warunkiem, że zawarł on umowę sprzedaży w celach nie związanych z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

  • §6 Reklamacje

1.Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego wobec Klientów będących konsumentami Zakład Mechaniki Jakubowski odpowiada za niezgodność towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Zakład Mechaniki Jakubowski odpowiada na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.

2.W celu zgłoszenia reklamacji Klient będący konsumentem powinien zgłosić pisemnie niezgodność towaru z umową i wysłać ją na adres biuro@jakubowski-mechanika.pl lub Zakład Mechaniki Jakubowski, ul. Szczecińska 27, 91-222 Łódź

3.Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania przez Zakład Mechaniki Jakubowski. O decyzji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową na adres podany przez Klienta w reklamacji.

4.Jeśli sprzedany towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Klientowi, jeżeli Zakład Mechaniki Jakubowski niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz na wolną od wad albo wadę usunie.

  • §7

1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego oraz przepisy innych ustaw.